Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Javne nabavke u vanrednim situacijama: razmatranje pojedinih problema i neka od mogućih rešenja

U ovom dokumentu razmatraju se problemi koji su postali vidljivi nakon katastrofalnih poplava u Republici Srbiji iz maja 2014. godine, a odnose se na javne nabavke. U fokusu razmatranja je pitanje da li treba sprovoditi postupak iz Zakona o javnim nabavkama i kada bi odstupanje od pravila iz tog zakona moglo biti u javnom interesu. U tekstu je kratko predstavljen relevantni okvir, efekti primene posebnih zakonskih rešenja koja su usvojena nakon poplava, a zatim su prikazane dileme i neka od mogućih rešenja koja proizilaze iz verovatno najpoznatije javne nabavke radi oktlanjanja štete od poplava – isušivanje kopova kod Lazarevca, o kojima je BIRN pisao u januaru 2015. godine.

„Izvori finansiranja zdravstvenih ustanova“

Analiza ima za predmet izvore finansiranja zdravstvenih ustanova, ali iz ugla prava, te se rezultat ne može dobiti jednostavnim sabiranjem i oduzimanjem. Zbog toga je veoma bitno ukazati na neophodnost usklađivanja normi i zdravstvenog sistema, kontrole tumačenja zakona i unapređivanja zdravstvenog sistema tako da se prate potrebe stanovništva. Cilj analize je da ukaže na glavne probleme u vezi sa izvorima, realizacijom i upravljanjem finansiranja zdravstenih ustanova koji postoje u zakonskoj regulativi, ali i da ponudi rešenja za izmenu spornih normi i primenu propisa.

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja – studija

„Iako je donošenjem novog Zakona o javnom informisanju i medijima bitno unapređen pravni okvir za sufinansiranje medijskih programa iz budžeta na raznim nivoima vlasti, problemi koji su bili prisutni u prethodnom periodu samo su umanjeni ali ne i otklonjeni“ – ovo je jedan od glavnih zaključaka studije koju je BIRN Srbija uz stručnu pomoć predstavnika organizacije Transparentnost Srbija izradio u okviru programa Jačanje medijske slobode.

„Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori“

Tanja Maksić, koordinator projekta (BIRN) i tim BIRN-a, učestvovali su u izradi publikacije „Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori“ koja je deo projekta koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje uz podršku Ministastva spoljnih poslova Nemačke. BIRN je dao doprinos u delu „Uporedna iskustva“, gde su prikazani ekonomski odnosi medija i države, analiza medijskog tržišta, osvrt na proces privatizacije i nove modele finansiranja medija, pravni i institucionalni okvir, državne tokove novca, diskrecione troškove za medije i atmosferu u lokalnim medijima.

Stručna studija „Modeli optimizacije mreže osnovnih škola u Srbiji“

Srbija ne zaostaje značajno u odnosu na prosek Evropske unije i susedstvo u ulaganju u osnovno i srednje obrazovanje kada se ono posmatra kao procenat bruto domaćeg proizvoda u periodu pre početka krize (3,11 % u Srbiji 2007. naspram EU proseka od 3,37% u 2007. godini). Ova činjenica zabrinjava, jer i pored značajnih javnih ulaganja u obrazovanje, minimum kvaliteta obrazovanja meren postignućima većine učenika izostaje, što dovodi u pitanje opravdanost izdvajanja sredstava poreskih obveznika u obrazovanje. Pogledajte neka od rešenja koja predlaže Mihajlo Babin.