5 para za medije kampanja

Trajanje: Septembar 2011 – decembar 2011 Cilj projekta: Ova kampanja imala je dvostruki cilj: kratkoročno, kampanja je potvrdila i ojačala...

U susret Evropi

Trajanje: April 2011 – septembar 2011 Cilj projekta: Ovo je bio još jedan u nizu naših projekata edukacije novinara, ali...