U susret Evropi

Trajanje: April 2011 – septembar 2011 Cilj projekta: Ovo je bio još jedan u nizu naših projekata edukacije novinara, ali...