Evropa to si ti

Trajanje: Decembar 2012 – jun 2013 Cilj projekta: Omogućiti građanima južne i jugozapadne Srbije da donesu informisanu odluku o pristupu...

Participativno budžetiranje

Trajanje: Mart 2012 – april 2013 Cilj projekta: Podrška lokalnim samoupravama da unaprede, razviju ili usvoje proces participativnog budžetiranja, kroz...

Kampanja za dobro upravljanje

Trajanje: Decembar 2011 – novembar 2012 Cilj projekta: Promocija principa dobrog upravljanja u regionu južne i jugozapadne Srbije Mesto održavanja:...