Mediji u izborima

Trajanje: Februar 2008 – Maj 2008 Cilj projekta: Edukacija novinara o principima i ulozi medija u procesu izbora i izveštavanje...