Oko javnih finansija

Trajanje: April 2009 – april 2012 Cilj projekta: Povećati razumevanje i razviti javnu diskusiju o budžetskim pitanjima, među članovima Parlamenta,...

Mediji u izborima

Trajanje: Februar 2008 – Maj 2008 Cilj projekta: Edukacija novinara o principima i ulozi medija u procesu izbora i izveštavanje...