Web novinarstvo

Trajanje: Maj 2009 – jul 2009 Cilj projekta: Edukacija polaznika o novim medijima, tehnikama pisanja i alatima koji se koriste...