Tekući

Mera Vlade

Trajanje: Septembar 2014 Cilj projekta: Svrha projekta je da se proceni i prati učinak srpske Vlade, tempo i realan domet...

Pogledaj sve

Završeni

Monitoring vlasništva nad medijima

Trajanje:  Januar 2017 – Decembar 2017 Cilj projekta:  Otkrivanje relevantnih trendova u vezi sa transparentnošću medijskog vlasništva i medijske koncentracije i...

Pogledaj sve