Izveštaj o učinku rada Vlade RS: jul 2012 – januar 2014.

Šta je tačno odlazeća Vlada uradila u svom mandatu? BIRN Srbija analizirao je učinke Vlade sa stanoviša njihovih predizbornih političkih, društvenih i ekonomskih obećanja i reformi koje su sprovedene, odnosno koje nisu sprovedene. Ukupna ocena je da je ova Vlada propustila da sprovede obećane suštinske reforme, i zbog toga Srbija i dalje ostaje društvo duboke, sistemske krize u gotovo svakom segmentu svog postojanja.

100 dana Vlade RS: Izveštaj o monitoringu ispunjavanja predizbornih obećanja

Što se tiče ekonomije, mere koje najviše odgovaraju predizbornim obećanjima odnose se na izmene naplate PDVa kada je mala privreda u pitanju, predlog zakona o rokovima naplate potraživanja i smanjenje parafisklanih nameta. Malo je preduzeto u oblasti borbe protiv korupcije, bar kada su u pitanju sistemska rešenja i nezavisni mehanizmi. U oblasti zdravstva akcenat je više bio na operacionalizaciji ciljeva nego na usvajanju konkretnih mera. Obrazovanje je kao prioritena oblast bilo najmanje zastupljeno i u kampanji, ali i u prvih 100 dana Vlade.

Analiza Izveštaja EK o napretku Srbije za 2013. godinu

Analiza Izveštaja EK predstavlja BIRN-ov osvrt na stav Evropske komisije prema napretku u četiri oblasti koje se kroz projekat monitoringa sistematski prate već više od godinu dana. Analiza je postavljena tako da se u njoj daju ključne ocene napretka u ovom oblastima, na način na koji ih vidi Evropska unija; ove ocene se, potom, analiziraju u konteksu predizbornih obećanja i njihove (ne)ispunjenosti, sa finalnom ocenom određenih poteza Vlade u pravcu sprovođenja dubljih i dugoročnih reformi.