Zbirni izveštaj povodom 100 dana rada Vlade RS

Vlada se nalazi na čelu Srbije već sto dana (od 27. aprila), što se najčešće uzima kao prvi period u kom je moguće dati prikaz onoga što (ni)je učinjeno, imajući u vidu i obećanja stranaka i objektivne okolnosti i potrebe društva. U tom kontekstu, važno je sagledati dve stvari – karakter Vlade i okolnosti koje su obeležile njen rad u prvih sto dana, jer od tih činjenica zavisi i kontekst u kom treba tumačiti njeno ponašanje i dostignuća. Kada je reč o karakteru Vlade, prvo pitanje je, da li je, suštinski, reč o novoj ili staroj Vladi i na koji način treba posmatrati njen kontinuitet sa prethodnom Vladom, koja je postojala od 2012. pa do početka 2014. godine? Drugi važan elemenat konteksta rada ove Vlade u prvih sto dana predstavlja činjenica da je gotovo na njenom samom početku, Srbiju pogodila elementarna nepogoda velikih razmera. Pročitajte opširnije o učinku Vlade u prvih 100 dana u našem izveštaju.