„Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori“

Tanja Maksić, koordinator projekta (BIRN) i tim BIRN-a, učestvovali su u izradi publikacije „Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori“ koja je deo projekta koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje uz podršku Ministastva spoljnih poslova Nemačke. BIRN je dao doprinos u delu „Uporedna iskustva“, gde su prikazani ekonomski odnosi medija i države, analiza medijskog tržišta, osvrt na proces privatizacije i nove modele finansiranja medija, pravni i institucionalni okvir, državne tokove novca, diskrecione troškove za medije i atmosferu u lokalnim medijima.

26.1.2015 | 09:42

Vučić: BIRN tri puta slagao

Nakon što je izjavio „BIRN (Balkanska istraživačka mreža), to su oni koji su lagali oko Er Srbije, oni koji su...

24.1.2015 | 13:55

Pesmice o Vučiću i BIRN-u

Osmi je dan kako je BIRN objavio na veb-sajtu tekst „Ispumpavanje kopa i budžeta“. Tekst, koga bi u normalnim okolnostima...

23.1.2015 | 13:55

BIRN podneo žalbu Savetu za štampu

Zbog pisanja dnevnog lista Informer od 15. januara 2015. godine, Balkanska istraživačka mreža podnela je žalbu Savetu za štampu. U...