Izveštaj o finansiranju medija iz budžeta lokalnih samouprava

Već treću godinu za redom, BIRN Srbija skuplja podatke i beleži modele budžetske potrošnje u medijskom sektoru. Na taj način, a u odsustvu objedinjenih zvaničnih podataka, BIRN je mapirao potrošnju skoro tri milijarde dinara koje su 33 odabrane lokalne samuprave potrošile u medijskom sektoru u periodu od 2011. do 2013. godine. Subvencije su najznačajnji instrument kojim lokalne samouprave utiču na medije. Od ukupne sume čak 640 miliona dinara je potrošena na operativno funkcionisanje 43 javna preduzeća za informisanje, dok je ostatak je podeljen na preostali 271 privatni medij. Na osnovu direktnog ugovaranja potrošeno skoro 200 miliona dinara, tj. jedna petina. Na javne nabavke potrošeno oko 40 miliona dinara. Na osnovu javnih konkursa raspodeljeno oko 102 miliona dinara, podržan ukupno 81 projekat. Svega 9 opština u ovom uzorku je uopšte sprovodilo javne konkurse, ostale nisu imale ovakvu vrstu budžetske prakse.

Nacionalna perspektiva: Izveštaj o potrošnji budžetskog novca u medijskom sektoru

Javna preduzeća i državne institucije smatraju se vrlo poželjnim i lukrativnim izvorom finansiranja medija i medijske industrije. U vremenu prolongirane ekonomske krize, ovi izvori finansiranja postaju dodatno važni za opstanak medija, ali ujedno i vrlo efikasno sredstvo uticaja na uređivačku politiku. Zahvaljujući podacima prikupljenim na osnovu Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, BIRN je uspeo da uđe u trag skoro 1,5 milijardi dinara (tačnije 1.438.762.526 dinara) koje su republička Ministarstva, 20 republičkih agencija i 34 republička javna preduzeća potrošili u medijskom sektoru u budžetskoj 2012. i 2013 godini.