Nacionalna perspektiva: Izveštaj o potrošnji budžetskog novca u medijskom sektoru

Javna preduzeća i državne institucije smatraju se vrlo poželjnim i lukrativnim izvorom finansiranja medija i medijske industrije. U vremenu prolongirane ekonomske krize, ovi izvori finansiranja postaju dodatno važni za opstanak medija, ali ujedno i vrlo efikasno sredstvo uticaja na uređivačku politiku. Zahvaljujući podacima prikupljenim na osnovu Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, BIRN je uspeo da uđe u trag skoro 1,5 milijardi dinara (tačnije 1.438.762.526 dinara) koje su republička Ministarstva, 20 republičkih agencija i 34 republička javna preduzeća potrošili u medijskom sektoru u budžetskoj 2012. i 2013 godini.

Izveštaj o godinu dana rada Vlade Srbije – april 2015.

Krajem aprila 2015. godine navršić se tačno godinu dana otkad je formirana aktuelna Vlada Srbije sa Aleksandrom Vučićem na čelu i to je dobar momenat da se samiraju učinci njenog rada u prethodnih godinu dana. BIRN Srbija je pratio pet oblasti u kojima su vršene reforme: javne finansije, privreda, zdravstvo, prosveta i broba protiv korupcije. U ovom izveštaju možete pročiatti koje smo ocene dali Vladi Srbije.