13.11.2015 | 10:15

Prvi korak za boljoj zaštiti novinara

Bolja i efikasnija zaštita novinara bila je tema prvog sastanka između Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva i predstavnika reprezentativnih...