17.11.2015 | 14:54

Nedovoljna otvorenost budžeta Srbije

Srbija se nalazi na 47. mestu od 102 zemlje po otvorenosti budžeta, rezultati su međunarodnog istraživanja koje je sprovela organizacija...

13.11.2015 | 10:15

Prvi korak za boljoj zaštiti novinara

Bolja i efikasnija zaštita novinara bila je tema prvog sastanka između Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva i predstavnika reprezentativnih...