09.3.2016 | 11:35

Razbiti stereotipe o ženama u policiji

Srpska policija broji 23% predstavnika ženskog pola od ukupnog broja zaposlenih. Međutim, žene su uglavnom zaposlene na administrativnim poslovima i...