Izveštaj o učinku rada Vlade, april 2014 – mart 2016. godine

Izveštaj predstavlja analizu aktivnosti i učinaka Vlade, odnosno analizu (ne)ispunjenosti obećanja koja su političke stranke i predstavnici Vlade davali pred izbore 2014. godine i neposredno nakon njenog formiranja. Najpre je prikazan kratak pregled trendova u četiri oblasti BIRN-ovog monitoringa u periodu od 2012. godine do 2016, a nakon toga, u te četiri oblasti dat je detaljniji prikaz stanja, mera i efekta rada Vlade koju od aprila 2014. vodi Aleksandar Vučić.