Izborna kampanja 2016: Kako su političari komunicirali sa biračima

Dajući doprinos istraživanju uloge medija u izborima i izbornoj komunikacijij, BIRN Srbija predstavlja svoj finalni izveštaj o diskursnim strategijama političkih prvaka stranaka koje učestvuju u parlamentarnim izborima 2016. godine.
Istraživanje diskursnih strategija je, donekle, pionirski pokušaj BIRNa, jer slična istraživanja do sada nisu rađena.
Generalni zaključak istraživanja je da je kampanja organizovana po modelu propagande i razne vrste direktne ili indirektne medijske manipulacije, a ne po modelu potpunog i balansiranog informisanja javnosti.
Tematski sužena, idejno i programski siromašna, sa medijima koji se malo angažuju da kritički obrade teme, ličnosti ili stranačke programe, mimo onoga što partije nameću kao svoju agendu, izborna kampanja daje mali doprinos demokratičnosti i kvalitetu izbornog ciklusa.

21.4.2016 | 13:02

Novo istraživanje: Notari bez javne kontrole

Finansijski izveštaji javnih beležnika kojima je država poverila javna ovlašćenja nisu dostupni javnosti, niti ih oni dostavljaju nadležnim organima, Ministarstvu...